ElBits er et teknologi- og innovasjonsselskap

Vi utvikler og drifter digitale produkter og tjenester for nettbransjen.
ElBits i et nøtteskall

Vi mener at strømnettet vårt er i sentrum av det grønne skiftet. For å muliggjøre omstillingen trenger Norge en nasjonal digital infrastruktur for kraftbransjen som er rettferdig, sikker og samfunnsmessig rasjonell. Derfor finnes ElBits.

Mer ut av nettet

Behovet for digitale fellestjenester drives av endringene vi som samfunn må gjennom. Vi vil fokusere på å forstå kundeopplevelsen, skape delte digitale løsninger og jobbe sammen på tvers av hele nettbransjen.

Natur og klima

For å ivareta hensyn til natur og klima, og samtidig unngå overforbruk av jordens ressurser, må vi utvikle løsninger som ikke enda ikke finnes.

Vi ansetter!

Uansett om du har mye erfaring eller er i startgropa, vil du finne rom til å vokse hos oss. Søk i dag og bli en del av vårt fellesskap hvor arbeidet ditt virkelig betyr noe.

Tilknytning

Nasjonal søknadsportal for tilknytning til strømnettet
Skal bli nettbransjens mest effektive koordineringsverktøy for vurdering av tilknytningsforespørsler
Fra kundeforespørsel til reservasjon, på tvers av alle nettnivå
Ett sted for utveksling av informasjon på tvers av alle nettnivåer
En illustrasjon av forsiden for tilknytningsportalen

Wattapp

Veiledende informasjon om dagens og morgendagens kapasitet i strømnettet i Norge. Utviklet for å gjøre informasjon om strømnettets kapasitet lett tilgjengelig for alle.
Geografisk oversikt over muligheter for tilknytning i hele Norge
Situasjonsbildet for nær fremtid og langsiktige planer
Oversikt over muligheter for tilknytning av både produksjon og forbruk
En illustrasjon av Wattapp dashbordet

Teknisk platform

ElBits sine tjenester utvikles og driftes på vår egne tekniske plattform tilrettelagt for sikkerhet, fleksibilitet og kontinuerlig forbedring.
Utvikler retnlignslinjer for teknologi i ElBits
Teknologiagnostisk
Delt infrastruktur som forenkler og effektiviserer samhandling
En abstrakt illustrasjon av teknisk platform

Samarbeid på tvers av bransjen

Gjennom tette samarbeid mellom bransjeaktører realiserer ElBits potensialet som Norges viktigste arena for praktisk gjennomføring av elektrifisering og digitalisering.
Våre partnere
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo

Har du en idé til noe ElBits kan jobbe med? Vi jobber aktivt for å samle ideer og innspill til hvilke problemer vi kan være med å løse.